شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز شنبه  (1397/7/28)

شهر: مشهد   ماه: فروردين    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  چهار شنبه  05:08  06:34  12:38  18:43  19:03  23:55
 2  پنج شنبه  05:06  06:32  12:38  18:44  19:04  23:55
 3  جمعه  05:05  06:31  12:38  18:45  19:05  23:55
 4  شنبه  05:03  06:29  12:38  18:46  19:06  23:54
 5  يکشنبه  05:01  06:28  12:37  18:47  19:06  23:54
 6  دو شنبه  05:00  06:27  12:37  18:47  19:07  23:54
 7  سه شنبه  04:58  06:25  12:37  18:48  19:08  23:53
 8  چهار شنبه  04:57  06:24  12:36  18:49  19:09  23:53
 9  پنج شنبه  04:55  06:22  12:36  18:50  19:10  23:53
 10  جمعه  04:53  06:21  12:36  18:51  19:11  23:52
 11  شنبه  04:52  06:19  12:35  18:52  19:12  23:52
 12  يکشنبه  04:50  06:18  12:35  18:53  19:13  23:51
 13  دو شنبه  04:49  06:16  12:35  18:53  19:13  23:51
 14  سه شنبه  04:47  06:15  12:35  18:54  19:14  23:51
 15  چهار شنبه  04:45  06:13  12:34  18:55  19:15  23:50
 16  پنج شنبه  04:44  06:12  12:34  18:56  19:16  23:50
 17  جمعه  04:42  06:11  12:34  18:57  19:17  23:49
 18  شنبه  04:40  06:09  12:33  18:58  19:18  23:49
 19  يکشنبه  04:39  06:08  12:33  18:58  19:19  23:49
 20  دو شنبه  04:37  06:06  12:33  18:59  19:20  23:48
 21  سه شنبه  04:36  06:05  12:33  19:00  19:20  23:48
 22  چهار شنبه  04:34  06:04  12:32  19:01  19:21  23:47
 23  پنج شنبه  04:32  06:02  12:32  19:02  19:22  23:47
 24  جمعه  04:31  06:01  12:32  19:03  19:23  23:47
 25  شنبه  04:29  06:00  12:32  19:04  19:24  23:46
 26  يکشنبه  04:27  05:58  12:31  19:04  19:25  23:46
 27  دو شنبه  04:26  05:57  12:31  19:05  19:26  23:46
 28  سه شنبه  04:24  05:56  12:31  19:06  19:27  23:45
 29  چهار شنبه  04:23  05:54  12:31  19:07  19:28  23:45
 30  پنج شنبه  04:21  05:53  12:30  19:08  19:29  23:44
 31  جمعه  04:19  05:52  12:30  19:09  19:29  23:44پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز شنبه  (1397/7/28)

شهر: مشهد   ماه: فروردين    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:24
طلوع آفتاب
 05:56
اذان ظهر
 12:31
غروب آفتاب
 19:06
اذان مغرب
 19:27
نیمه شب
 23:45
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.