شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/9/12)

شهر: مشهد   ماه: دي    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  دو شنبه  05:07  06:39  11:30  16:20  16:42  22:43
 2  سه شنبه  05:07  06:40  11:30  16:21  16:43  22:44
 3  چهار شنبه  05:08  06:40  11:31  16:21  16:43  22:44
 4  پنج شنبه  05:08  06:40  11:31  16:22  16:44  22:45
 5  جمعه  05:09  06:41  11:32  16:22  16:45  22:45
 6  شنبه  05:09  06:41  11:32  16:23  16:45  22:46
 7  يکشنبه  05:09  06:41  11:33  16:24  16:46  22:46
 8  دو شنبه  05:10  06:42  11:33  16:24  16:47  22:47
 9  سه شنبه  05:10  06:42  11:34  16:25  16:47  22:47
 10  چهار شنبه  05:10  06:42  11:34  16:26  16:48  22:48
 11  پنج شنبه  05:10  06:42  11:34  16:26  16:49  22:48
 12  جمعه  05:11  06:43  11:35  16:27  16:49  22:49
 13  شنبه  05:11  06:43  11:35  16:28  16:50  22:49
 14  يکشنبه  05:11  06:43  11:36  16:29  16:51  22:50
 15  دو شنبه  05:11  06:43  11:36  16:30  16:52  22:50
 16  سه شنبه  05:11  06:43  11:37  16:30  16:53  22:51
 17  چهار شنبه  05:12  06:43  11:37  16:31  16:53  22:51
 18  پنج شنبه  05:12  06:43  11:38  16:32  16:54  22:52
 19  جمعه  05:12  06:43  11:38  16:33  16:55  22:52
 20  شنبه  05:12  06:43  11:38  16:34  16:56  22:53
 21  يکشنبه  05:12  06:43  11:39  16:35  16:57  22:53
 22  دو شنبه  05:12  06:43  11:39  16:36  16:58  22:54
 23  سه شنبه  05:12  06:42  11:40  16:37  16:59  22:54
 24  چهار شنبه  05:11  06:42  11:40  16:38  17:00  22:55
 25  پنج شنبه  05:11  06:42  11:40  16:39  17:01  22:55
 26  جمعه  05:11  06:42  11:41  16:40  17:02  22:56
 27  شنبه  05:11  06:41  11:41  16:41  17:03  22:56
 28  يکشنبه  05:11  06:41  11:41  16:42  17:04  22:56
 29  دو شنبه  05:10  06:41  11:42  16:43  17:05  22:57
 30  سه شنبه  05:10  06:40  11:42  16:44  17:06  22:57پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/9/12)

شهر: مشهد   ماه: دي    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 05:11
طلوع آفتاب
 06:43
اذان ظهر
 11:35
غروب آفتاب
 16:27
اذان مغرب
 16:49
نیمه شب
 22:49
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.