شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1397/9/28)

شهر: مشهد   ماه: شهريور    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  پنج شنبه  04:23  05:55  12:34  19:12  19:33  23:48
 2  جمعه  04:24  05:56  12:34  19:11  19:32  23:48
 3  شنبه  04:25  05:57  12:33  19:10  19:30  23:48
 4  يکشنبه  04:26  05:58  12:33  19:08  19:29  23:47
 5  دو شنبه  04:27  05:58  12:33  19:07  19:28  23:47
 6  سه شنبه  04:28  05:59  12:32  19:06  19:26  23:47
 7  چهار شنبه  04:30  06:00  12:32  19:04  19:25  23:47
 8  پنج شنبه  04:31  06:01  12:32  19:03  19:23  23:47
 9  جمعه  04:32  06:02  12:32  19:02  19:22  23:47
 10  شنبه  04:33  06:02  12:31  19:00  19:20  23:46
 11  يکشنبه  04:34  06:03  12:31  18:59  19:19  23:46
 12  دو شنبه  04:35  06:04  12:31  18:57  19:18  23:46
 13  سه شنبه  04:36  06:05  12:30  18:56  19:16  23:46
 14  چهار شنبه  04:37  06:06  12:30  18:54  19:15  23:46
 15  پنج شنبه  04:38  06:06  12:30  18:53  19:13  23:45
 16  جمعه  04:39  06:07  12:29  18:52  19:12  23:45
 17  شنبه  04:40  06:08  12:29  18:50  19:10  23:45
 18  يکشنبه  04:41  06:09  12:29  18:49  19:09  23:45
 19  دو شنبه  04:42  06:09  12:28  18:47  19:07  23:44
 20  سه شنبه  04:43  06:10  12:28  18:46  19:06  23:44
 21  چهار شنبه  04:43  06:11  12:28  18:44  19:04  23:44
 22  پنج شنبه  04:44  06:12  12:27  18:43  19:03  23:44
 23  جمعه  04:45  06:13  12:27  18:41  19:01  23:43
 24  شنبه  04:46  06:13  12:27  18:40  19:00  23:43
 25  يکشنبه  04:47  06:14  12:26  18:38  18:58  23:43
 26  دو شنبه  04:48  06:15  12:26  18:37  18:57  23:42
 27  سه شنبه  04:49  06:16  12:25  18:35  18:55  23:42
 28  چهار شنبه  04:50  06:16  12:25  18:34  18:54  23:42
 29  پنج شنبه  04:51  06:17  12:25  18:32  18:52  23:42
 30  جمعه  04:52  06:18  12:24  18:31  18:51  23:41
 31  شنبه  04:53  06:19  12:24  18:29  18:49  23:41پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1397/9/28)

شهر: مشهد   ماه: شهريور    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:50
طلوع آفتاب
 06:16
اذان ظهر
 12:25
غروب آفتاب
 18:34
اذان مغرب
 18:54
نیمه شب
 23:42
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.