شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/1/5)

شهر: مشهد   ماه: مهر    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  دو شنبه  03:54  05:20  11:24  17:28  17:48  22:41
 2  سه شنبه  03:54  05:20  11:23  17:26  17:46  22:40
 3  چهار شنبه  03:55  05:21  11:23  17:25  17:45  22:40
 4  پنج شنبه  03:56  05:22  11:23  17:23  17:43  22:40
 5  جمعه  03:57  05:23  11:22  17:22  17:42  22:39
 6  شنبه  03:58  05:24  11:22  17:20  17:40  22:39
 7  يکشنبه  03:59  05:24  11:22  17:19  17:39  22:39
 8  دو شنبه  04:00  05:25  11:21  17:17  17:37  22:39
 9  سه شنبه  04:01  05:26  11:21  17:16  17:36  22:38
 10  چهار شنبه  04:01  05:27  11:21  17:14  17:34  22:38
 11  پنج شنبه  04:02  05:28  11:20  17:13  17:33  22:38
 12  جمعه  04:03  05:29  11:20  17:12  17:31  22:37
 13  شنبه  04:04  05:29  11:20  17:10  17:30  22:37
 14  يکشنبه  04:05  05:30  11:19  17:09  17:29  22:37
 15  دو شنبه  04:06  05:31  11:19  17:07  17:27  22:36
 16  سه شنبه  04:06  05:32  11:19  17:06  17:26  22:36
 17  چهار شنبه  04:07  05:33  11:19  17:04  17:24  22:36
 18  پنج شنبه  04:08  05:34  11:18  17:03  17:23  22:36
 19  جمعه  04:09  05:34  11:18  17:02  17:22  22:35
 20  شنبه  04:10  05:35  11:18  17:00  17:20  22:35
 21  يکشنبه  04:11  05:36  11:18  16:59  17:19  22:35
 22  دو شنبه  04:12  05:37  11:17  16:57  17:18  22:35
 23  سه شنبه  04:12  05:38  11:17  16:56  17:16  22:34
 24  چهار شنبه  04:13  05:39  11:17  16:55  17:15  22:34
 25  پنج شنبه  04:14  05:40  11:17  16:53  17:14  22:34
 26  جمعه  04:15  05:41  11:16  16:52  17:12  22:34
 27  شنبه  04:16  05:42  11:16  16:51  17:11  22:33
 28  يکشنبه  04:17  05:42  11:16  16:50  17:10  22:33
 29  دو شنبه  04:17  05:43  11:16  16:48  17:09  22:33
 30  سه شنبه  04:18  05:44  11:16  16:47  17:07  22:33پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/1/5)

شهر: مشهد   ماه: مهر    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 03:57
طلوع آفتاب
 05:23
اذان ظهر
 11:22
غروب آفتاب
 17:22
اذان مغرب
 17:42
نیمه شب
 22:39
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.