شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز سه شنبه  (1398/11/8)

شهر: مشهد   ماه: بهمن    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  سه شنبه  05:10  06:40  11:42  16:45  17:06  22:57
 2  چهار شنبه  05:10  06:39  11:43  16:46  17:07  22:58
 3  پنج شنبه  05:09  06:39  11:43  16:47  17:08  22:58
 4  جمعه  05:09  06:38  11:43  16:48  17:09  22:58
 5  شنبه  05:08  06:38  11:43  16:49  17:11  22:59
 6  يکشنبه  05:08  06:37  11:44  16:50  17:12  22:59
 7  دو شنبه  05:07  06:36  11:44  16:51  17:13  22:59
 8  سه شنبه  05:07  06:36  11:44  16:52  17:14  23:00
 9  چهار شنبه  05:06  06:35  11:44  16:53  17:15  23:00
 10  پنج شنبه  05:06  06:34  11:44  16:54  17:16  23:00
 11  جمعه  05:05  06:34  11:45  16:56  17:17  23:00
 12  شنبه  05:05  06:33  11:45  16:57  17:18  23:01
 13  يکشنبه  05:04  06:32  11:45  16:58  17:19  23:01
 14  دو شنبه  05:03  06:31  11:45  16:59  17:20  23:01
 15  سه شنبه  05:03  06:30  11:45  17:00  17:21  23:01
 16  چهار شنبه  05:02  06:29  11:45  17:01  17:22  23:01
 17  پنج شنبه  05:01  06:29  11:45  17:02  17:23  23:01
 18  جمعه  05:00  06:28  11:45  17:03  17:24  23:02
 19  شنبه  04:59  06:27  11:45  17:04  17:25  23:02
 20  يکشنبه  04:59  06:26  11:45  17:05  17:26  23:02
 21  دو شنبه  04:58  06:25  11:45  17:06  17:27  23:02
 22  سه شنبه  04:57  06:24  11:45  17:07  17:28  23:02
 23  چهار شنبه  04:56  06:23  11:45  17:08  17:29  23:02
 24  پنج شنبه  04:55  06:22  11:45  17:09  17:30  23:02
 25  جمعه  04:54  06:21  11:45  17:10  17:31  23:02
 26  شنبه  04:53  06:19  11:45  17:11  17:32  23:02
 27  يکشنبه  04:52  06:18  11:45  17:12  17:33  23:02
 28  دو شنبه  04:51  06:17  11:45  17:13  17:34  23:02
 29  سه شنبه  04:50  06:16  11:45  17:14  17:35  23:02
 30  چهار شنبه  04:49  06:15  11:45  17:15  17:36  23:02پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز سه شنبه  (1398/11/8)

شهر: مشهد   ماه: بهمن    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 05:07
طلوع آفتاب
 06:36
اذان ظهر
 11:44
غروب آفتاب
 16:52
اذان مغرب
 17:14
نیمه شب
 23:00
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function main in module Prayertime returned.