شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز جمعه  (1399/5/17)

شهر: مشهد   ماه: مرداد    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  چهار شنبه  03:47  05:31  12:38  19:45  20:07  23:46
 2  پنج شنبه  03:48  05:31  12:38  19:44  20:06  23:46
 3  جمعه  03:50  05:32  12:38  19:43  20:05  23:46
 4  شنبه  03:51  05:33  12:38  19:42  20:05  23:47
 5  يکشنبه  03:52  05:34  12:38  19:42  20:04  23:47
 6  دو شنبه  03:53  05:35  12:38  19:41  20:03  23:47
 7  سه شنبه  03:54  05:35  12:38  19:40  20:02  23:47
 8  چهار شنبه  03:55  05:36  12:38  19:39  20:01  23:47
 9  پنج شنبه  03:56  05:37  12:38  19:38  20:00  23:47
 10  جمعه  03:58  05:38  12:38  19:37  19:59  23:47
 11  شنبه  03:59  05:38  12:37  19:36  19:58  23:48
 12  يکشنبه  04:00  05:39  12:37  19:35  19:57  23:48
 13  دو شنبه  04:01  05:40  12:37  19:35  19:56  23:48
 14  سه شنبه  04:02  05:41  12:37  19:34  19:55  23:48
 15  چهار شنبه  04:04  05:42  12:37  19:33  19:54  23:48
 16  پنج شنبه  04:05  05:42  12:37  19:32  19:53  23:48
 17  جمعه  04:06  05:43  12:37  19:30  19:52  23:48
 18  شنبه  04:07  05:44  12:37  19:29  19:51  23:48
 19  يکشنبه  04:08  05:45  12:37  19:28  19:50  23:48
 20  دو شنبه  04:09  05:46  12:36  19:27  19:48  23:48
 21  سه شنبه  04:11  05:46  12:36  19:26  19:47  23:48
 22  چهار شنبه  04:12  05:47  12:36  19:25  19:46  23:48
 23  پنج شنبه  04:13  05:48  12:36  19:24  19:45  23:48
 24  جمعه  04:14  05:49  12:36  19:23  19:44  23:48
 25  شنبه  04:15  05:50  12:36  19:21  19:42  23:48
 26  يکشنبه  04:16  05:51  12:35  19:20  19:41  23:48
 27  دو شنبه  04:17  05:51  12:35  19:19  19:40  23:48
 28  سه شنبه  04:19  05:52  12:35  19:18  19:39  23:48
 29  چهار شنبه  04:20  05:53  12:35  19:16  19:37  23:48
 30  پنج شنبه  04:21  05:54  12:34  19:15  19:36  23:48
 31  جمعه  04:22  05:55  12:34  19:14  19:35  23:48پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز جمعه  (1399/5/17)

شهر: مشهد   ماه: مرداد    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:06
طلوع آفتاب
 05:43
اذان ظهر
 12:37
غروب آفتاب
 19:30
اذان مغرب
 19:52
نیمه شب
 23:48
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function main in module Prayertime returned.