گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد


جستجو در پایان نامه ها

 

پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1400/8/5)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:23
طلوع آفتاب
 05:49
اذان ظهر
 11:15
غروب آفتاب
 16:41
اذان مغرب
 17:02
نیمه شب
 22:32
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.