خطا! فراخواني تابع نامعين: htmlpages_user_displayπd=23()

پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1398/11/6)

شهر: مشهد   ماه: بهمن    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 05:08
طلوع آفتاب
 06:37
اذان ظهر
 11:44
غروب آفتاب
 16:50
اذان مغرب
 17:12
نیمه شب
 22:59
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.