خطا! فراخواني تابع نامعين: htmlpages_user_displayπd=23()

پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1398/4/30)

شهر: مشهد   ماه: تير    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 03:45
طلوع آفتاب
 05:29
اذان ظهر
 12:38
غروب آفتاب
 19:46
اذان مغرب
 20:08
نیمه شب
 23:45
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.