1. دانشگاه اصفهان

2. دانشگاه الزهرا

3. دانشگاه بیرجند

4. دانشگاه پیام نور

5. دانشگاه تبریز

6. دانشگاه تربیت مدرس

7. دانشگاه تربیت معلم

8. دانشگاه تهران

9. دانشگاه سمنان

10. دانشگاه شهید بهشتی

11. دانشگاه شهید چمران اهواز

12. دانشگاه شیراز

13. دانشگاه علامه طباطبایی

14. دانشگاه قم

15. دانشگاه یزد

16. دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

4663 :تعداد دفعات بازید

تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 7 آبان 1399پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:24
طلوع آفتاب
 05:51
اذان ظهر
 11:15
غروب آفتاب
 16:39
اذان مغرب
 16:59
نیمه شب
 22:32
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.