منابع پيشنهادي براي مطالعه و آمادگي آزمون كارشناسي ارشد

 1. تاريخ اصول کتابداري/ نوشته تامپسون، جيمزThompson؛ترجمه محمود حقيقي.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۶۶.
 2. شناختي از دانش‌شناسي (علوم کتابداري و دانش‌رساني)/ نوشته هوشنگ ابرامي؛.- تهران: نشر كتابداري، 1379.
 3. کتابخانه و کتابداري/ تاليف و تنظيم علي مزيناني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۹.
 4. آموزش سواد اطلاعاتی/ تالیف مهری پریرخ0؛ تهران: نشر کتابدار، 1386.
 5. مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه/ نوشته الاين زارمبا جنريش و ادوارد جي. جنريش؛ ترجمه محمدحسين دياني.- اهواز: دانشگاه شهيد چمران، ۱۳۷۳.
 6. مباني مرجع: فنون پرسش کاوي و پاسخ يابي از منابع کتابخانه/ جرالد جهودا، جوديت شيک براوناگل؛ ترجمه و تاليف محمدحسين دياني، عبدالحميد معرف زاده، ويراسته اسدالله آزاد.- مشهد: آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي، ۱۳۷۰.
 7. مرجع‌شناسي: شناخت خدمات و کتاب‌هاي مرجع/ نوشته نورالله مرادي.- تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۲.
 8. مقدمه‌اي بر خدمات مرجع عمومي/ جعفر مهراد.- شيراز: دانشگاه شيراز، ۱۳۶۷.
 9. اصول و خدمات مرجع در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رساني/ محمدحسين دياني
 10. جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و الکترونيکي (شامل حوزه‌هاي علوم، فني مهندسي، کشاورزي ...)/ تاليف محمدرضا داورپناه؛ ويراستار محمدحسين دياني.- تهران: دبيزش، چاپار، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲.
 11. مجموعه‌سازي و فراهم‌آوري در کتابخانه‌ها/ تاليف محمدحسين دياني.- اهواز: دانشگاه شهيد چمران، ۱۳۷۷.
 12. مجموعه سازي در کتابخانه‌ها/ علي سينائي؛ ويراسته سيمين عارفي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۶.
 13. مجموعه‌سازي: پيدايش، گزينش و گسترش مواد کتابخانه‌اي/ ريچارد گاردنر؛ ترجمه اسدالله آزاد.- مشهد: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۷۶.
 14. خدمات فني/ ويراستار پوري سلطاني.- [ويرايش ۸].- تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۷
 15. مديريت نشريه‌هاي ادواري: جنبه‌هاي نظري و کاربردي گزينش، فراهم‌آوري، سازماندهي و ارائه خدمات ادواري‌ها (چاپي و الکترونيکي) ویرایش دوم/ رحمت‌الله فتاحي، با همکاري يزدان منصوريان.- تهران: دبيزش، ۱۳۸4.
 16. فهرستنويسي: اصول و روشها/ تاليف رحمت‌الله فتاحي.- ويرايش 4.- مشهد: نشر کتابدار، ۱۳۷9.
 17. سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي. (مقدمه). تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.
 18. دستنامه قواعد فهرستنويسي/ تنظيم و تدوين ماندانا صديق‌بهزادي.- تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۷۳.
 19. خلاصه رده‌بندي دهدهي ديوئي و نمايه نسبي/ ملويل ديوئي؛ مترجم ابراهيم عمراني؛ ويراستار پوري سلطاني.- تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۷۲.
 20. درآمدي بر رده‌بندي و شماره‌سازي در نظام ديويي/ نويسنده بلومبرگ مارتي و هانسن، علي آدينه قهرماني.- تبريز: دانشگاه تبريز، ۱۳۶۹.
 21. رده‌بندي دهدهي ديويي: راهنماي عملي شماره‌سازي/ تاليف ركن الدين احمدي لاري و فاطمه مكي‌زاده .- تهران: نشر كتابدار، 1384.
 22. راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره/ فاطمه مرتضايي فرد.- تهران: سمت، 1383.
 23. شناخت اسناد آرشيوي/ غلامرضا فدايي عراقي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۷
 24. مقدمه‌اي بر آرشيو/ تاليف محمدحسين دياني.- مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۷۷.
 25. فناوری اطلاعات: مفاهیم و کاربردها/ کنت داودن؛ ترجمه حمید محسنی. تهران: نشر کتابدار، 1380.
 26. مفاهيم و روشهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات در نظامهاي کامپيوتري کتابخانه‌هاي ايران/ تاليف محمدحسين دياني و محمدرضا داورپناه.- ويرايش 2.- مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، موسسه چاپ و انتشارات، 1381
 27. آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي/ آتش جعفرنژاد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۹.
 28. کتابخانه دیجیتالی/ فاطمه نبوی و رحمت الله فتاحی.- مشهد: سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، 1384.
 29. فنون مديريت براي کتابداران/ ادوارد اوانز؛ ترجمه فرشته ناصري.- مشهد: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۷۷.
 30. اداره کتابخانه/ طاهره علومي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۶.
 31. آمار و روشهاي کمي در کتابداري و اطلاع رساني/ عليرضا هويدا.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۸.
 32. روشهاي تحقيق در کتابداري/ تاليف محمدحسين دياني.- تهران: انتشارات کتابخانه ای رایانه ای، 1386.
 33. آئين نگارش علمي/ تاليف عباس حري.- [ويرايش ۲].- تهران: هيات امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور، دبيرخانه
 34. وسايل و تجهيزات کتابخانه/ تهيه و تنظيم از شيرين تعاوني (خالقي).- تهران: موسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي، مرکز خدمات کتابداري، ۱۳۵۲.
 35. ساختمان و تجهيزات کتابخانه/ تاليف پرويز عازم.- تهران: دبيرخانه هيات امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور، ۱۳۷۶.
 36. استانداردهاي وسايل و تجهيزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني/ تهيه و تدوين شيرين تعاوني، با همکاري ناصر آصفي.- تهران: شيرين تعاوني، ناصر آصفي، ۱۳۷۷.
 37. انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ج(۱)و(2)/ تاليف ناهيد بني‌اقبال. تهران: سمت، 1378.
 38. متون تخصصي انگليسي: ويژه دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع‌رساني و داوطلبان کنکور کارشناسي و کارشناسي ارشد (سراسري، دانشگاه آزاد، و پزشکي)/ گردآورندگان عليرضا رستمي گومه، حسين مختاري معمار.- تهران: چاپار، ۱۳۸۲.

ملزومات دیگر

 1. آشنايي با نشريه‌هاي ادواري كتابداري،گرايش آنها، ناشران آنها، فاصله انتشار، محتوا، بخش‌هاي نشريه.
 2. فصلنامه كتاب، فصلنامه پيام كتابخانه، كرانه، كتابداري (كتابخانه مركزي دانشگاه تهران)، آئينة پژوهش، نشر دانش، مشكوة ، …Library Journal, IFLA Journal
 3. آشنايي با ابزارهاي اصلي كار كتابداري مثل«‌كتابشناسي ملي ايران» ( در شكل چاپي و الكترونيكي)، سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي و لاتين، رده‌بندي ديويي، كنگره، قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن، دستنامه قواعد فهرستنويسي، فهرست مستند اسامي افراد و مشاهير، فهرست مستند سازمان‌ها، اصطلاحنامه‌ها.
 4. آشنايي با منابع مرجع كه به صورت ادواري منتشر مي‌شوند، مثل « نمايه»، «كتابنامه»، «فهرست مقالات فارسي».
 5. آشنايي با سازمان‌هاي ايراني و بين‌المللي كه در زمينه كتابداري و اطلاع‌رساني فعاليت مي كنند، مانند: كتابخانه ملي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، ايفلا، كتابخانه كنگره امريكا، كنفرانس اطلاع‌رساني كشورهاي مسلمان.
 6. آشنايي كلي با پايگاه‌ها و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني مهم، مانند: LISA, ISA, ERIC,، پايگاه‌هاي فارسي،« فهرست مشترك نشريات» « ادواري چكيده‌نامه پايان‌نامه‌ها»و نرم‌افزارهاي فارسي: نوسا، پارس‌آذرخش، كاووش.
 7. آشنايي با اينترنت و امكانات آن
 8. آشنايي با برخي اصطلاحها و واژه‌‌ها در كتابداري، اطلاع‌رساني، كامپيوتر.

منابع آزمون دكتراي كتابداري و اطلاع‌رسانی

 1. میراندا لی پائو. مفاهیم بازیابی اطلاعات. ترجمه اسدا... آزاد و رحمت ا... فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی، 1379، 1380.
 2. ویلیام آرمز. کتابخانه‌های دیجیتالی. ترجمه فرزانه شکوری و دیگران. تهران: نشر قو، 1381.
 3. فهرست‌های رایانه‌ای: کاربرد و توسعه. به کوشش رحمت ا... فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، تهران: مرکز اطلاعات و خدمات علمی جهاد سازندگی، 1379.
 4. اینترنت: جنبه‌های نظری و کاربردی آن، تألیف ابراهیم افشار زنجانی و دیگران. تهران: نشر کتابدار، 1378.
 5. علیرضا هویدا، آمار و روش‌های کمی در کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران، سمت، 1378.
 6. ادوارد جی . اوانز. فنون مدیریت برای کتابداران . ترجمه فرشته ناصری، 1377.
 7. مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع‌رسانی. زیر نظر علیرضا بهمن آبادی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1381.
 8. جان. م. کرایست. مبانی فلسفه کتابداری آموزشی. ترجمه دکتر اسدا... آزاد. مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1365.
 9. موکهرجی. تاریخ فلسفه کتابداری. ترجمه دکتر اسدا... آزاد. مشهد: آستان قدس رضوی. 1368.
 10. پیتز فاگمن. تحلیلی موضوعی و نمایه‌سازی، مبانی نظری و توصیه‌های عملی، ترجمه دکتر مزینانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1374.
 11. رونالد پاول. روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، 1379.
 12. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تألیف زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی. تهران: آگاه، 1376.
 13. محمدحسین دیانی. روش‌های تحقیق در کتابداری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی: 1369.
 14. محمدحسین دياني. گلوگاه‌های پژوهش در علوم اجتماعي. مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه‌اي، 1382.
 15. ريچارد اي. رابين. مباني علوم كتابداري و اطلاع‌رساني. ترجمه مهدي خادميان. مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه‌اي، 1383.
 16. آرلين. جي. تيلور. سازماندهي اطلاعات. ترجمه محمدحسین دياني. مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه‌اي، 1380.
 17. محمدرضا داورپناه. اطلاعات و جامعه. تهران: دبيزش، 1384.
 18. عباس حري. مروري بر اطلاعات و اطلاع‌رساني. تهران: دبيرخانه هیئت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور، 1372.
 19. الانین زارمبا جنریش و ادواردجی. جنریش . مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه. اهواز: دانشگاه شهید چمران، 1377، 1380.
 20. جرالد جهود، و جودیت شیک راوناگل. مبانی مرجع، فنون پرسش کاوی و پاسخ‌یابی از منابع کتابخانه . ترجمه و تألیف محمدحسین دیانی و عبدالحمید معرف زاده. مشهد: موسسه انتشارات آستان قدس رضوی، 1370، 1377. صفحات 1-89.
 21. عبدالحسین آذرنگ. مترجم و مؤلف. اطلاعات و ارتباطات. تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370.
 22. جستجوی اطلاعات علمی – پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تألیف محمدرضا داورپناه، تهران: دبیزش، 1381.
 23. جان باد. ارتباط شناسی و کتابداری. ترجمه محبوبه مهاجر و نورا... مرادی. تهران: سروش، 1377.
 24. ریچارد ک. گاردنر. مجموعه‌سازی: پیدایش، گزینش و گسترش مواد کتابخانه‌ای. ترجمه اسدا... آزاد. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی،1376، 1379.
 25. محمدحسین دیانی. مجموعه‌سازی و فراهم آوری . اهواز: دانشگاه شهید چمران. 1377،1380
 26. اف. دبليو لنكستر. نمايه‌سازي و چكيده‌نويسي: مباني نظري و عملي. ترجمه عباس گيلوري، تهران: نشر چاپار، 1382

مجله‌های تخصصی 1388-1380 ساله اخیر:

 1. فصلنامه کتاب
 2. مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی (آستان قدس رضوی)
 3. پیام کتابخانه
 4. اطلاع‌رسانی (مرکز مدارک علمی ایران)
 5. اطلاع شناسی (دفتر پژوهش‌های فرهنگی)

2345 :تعداد دفعات بازید

تاریخ آخرین بروز رسانی : يكشنبه 4 آبان 1399پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:24
طلوع آفتاب
 05:51
اذان ظهر
 11:15
غروب آفتاب
 16:39
اذان مغرب
 16:59
نیمه شب
 22:32
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.