1- زمان انتخاب واحد تحت وب در نیمسال اول تحصیلی چه موقع است؟

از سوم شهریور هر سال تا 29 شهریور. لازم به ذکر است که این زمان در هر سال تحصیلی متغیر است که از طریق تقویم آموزشی در سایت دانشگاه اعلام می شود.

2- هر دانشجو در مقطع کارشناسی چه تعداد واحد بایستی بگذراند؟

135 واحد

3- هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد چه تعداد واحد می گذراند؟

33 واحد

4- دانشجوی کارشناسی ارشدی که مدرک کارشناسی غیر کتابداری دارد چه درس هايي را بايد به صورت جبراني بگذراند؟

مجموعه سازی 2 واحد و سازماندهی مواد 3 واحد

5- زمان حذف تکدرس در نیمسال اول و دوم چه هنگام است؟

در نیمسال اول: از ابتدای

در نيمسال دوم:

لازم به ذكر است كه اين زمان نيز در ابتداي سال تحصيلي از طريق سايت دانشگاه و بخش تقويم تحصيلي مشخص مي شود.

6- حداقل و حداكثر واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي چه تعداد است؟

هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و  حداكثر20 واحد درسي را انتخاب كند. در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

7- در ترم تابستاني حداكثر تعداد واحد چقدر است؟

6 واحد درسي

8- تبصره 2 و يا معرفي به استاد چگونه است؟

در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تاييد استاد مربوطه مي تواندامتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

9- چه زماني دانشجو مشروط به حساب مي آيد؟

زماني كه ميانگين نمرات دانشجو در نيمسال تحصيلي كمتر از 12 باشد.

10- در زمان حذف و اضافه چه تعداد درس را مي توان حذف يا انتخاب كرد؟

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه جا كند. همچنين دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوطه حذف كند.

4651 :تعداد دفعات بازید

تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 7 آبان 1399پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:24
طلوع آفتاب
 05:51
اذان ظهر
 11:15
غروب آفتاب
 16:39
اذان مغرب
 16:59
نیمه شب
 22:32
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.