نويسنده

عنوان

 چكيده

آچاک، عثمان

کتابخانه آموزشگاهی؛ از ضرورتی فلسفی تا اشتیاقی تجملی

pdf_icon

آزادفر، نجمه

نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی

pdf_icon

آهنچیان، محمد رضا

نوسازي شبکه ارتباطات آموزشگاهي به کمک کتابخانه: راهي به سوي بهبود کيفيت يادگيري

pdf_icon

ارسطوپور، شعله

شناسایی پیشنیازهای پیاده سازی برنامه های "کودکان برای کودکان" در کتابخانه های آموزشگاهی

pdf_icon

استقامت، نیره سادات

بررسي سئوالات "تفکر نقادانه" کتاب درسي زيست شناسي سال سوم دبيرستان با استفاده از مهارت هاي فاسيونه

pdf_icon

اصغری، نکاح محسن

نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی

pdf_icon

افشار، ابراهیم

بررسي كيفيت همكاري بين معلمان و كتابداران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

pdf_icon

اکبری، احمد

P4C تحليلي بر برنامه درسي 

و ويژگي هاي مواد خواندني مناسب در اجراي آن 

pdf_icon

اکبری داریان، سعیده

نقش کتابداران در آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان با تاکید بر سواد اطلاعاتی

pdf_icon

امرایی، مرتضی

تحليل محتوای کتاب های درسی دبستان از نظر مفاهيم مربوط به کتاب و کتابخوانی

pdf_icon

امیدی نیا، مریم

تحليل محتوای کتاب های درسی دبستان از نظر مفاهيم مربوط به کتاب و کتابخوانی

pdf_icon

انتظاریان، ناهید

تحلیل استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی کشورهای‎  مختلف در پیوند با نظام آموزشی آنها با هدف ارائه رهنمودهایی برای تدوین استانداردهای کتابخانه ‏های آموزشگاهی در ایرا‏ن

pdf_icon

اميدي‌فر، سیروس

بررسي كيفيت همكاري بين معلمان و كتابداران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

pdf_icon

باجی، فاطمه

عادت های کتابخوانی و استفاده از کتابخانه در میان دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز

pdf_icon

باغ گلی، حسین

نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی

pdf_icon

بهزادي، حسن

وب سايت، منبعي نوين براي کودکان عصر حاضر در کتابخانه‏ هاي آموزشگاهي: بررسي وضعيت وب سايتهاي فارسي کودکان و نوجوانان و نحوه سازماندهي اطلاعات در آنها

pdf_icon

بیگدلی، زاهد

عادت های کتابخوانی و استفاده از کتابخانه در میان دانش آموزان دورۀ راهنمایی شهر اهواز

pdf_icon

پاسيار، پريسا

بررسي سوالات "تفکر نقادانه" کتاب درسي زيست شناسي سال سوم دبيرستان با استفاده از مهارت هاي فاسيونه

pdf_icon

پاکدامن نائینی، مریم

جایگاه کتابخانه های آموزشگاهی در نظام آموزش و پرورش کشور: توجه و بازبینی استاندارد های ملی و بین المللی در جهت ارتقای نقش مشارکتی آنها در فرآیند آموزش و یادگیری

pdf_icon

پورخالقي چترودي، مه‏دخت

بررسی درونمایه ‏های تهی در ادبیات داستانی کودك دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتاب‏های درسی دورة ابتدايي

pdf_icon

جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره

P4C تحليلي بر برنامه درسي 

و ويژگي هاي مواد خواندني مناسب در اجراي آن 

pdf_icon

چيت‏سازي، الهه

بررسی درونمایه ‏های تهی در ادبیات داستانی کودك دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتاب‏های درسی دوره ابتدايي

pdf_icon

حدادعراقی، سیمین

جایگاه کتابداران در آموزش و پرورش : نگاهی به مسائل و مشكلات درون سازمانی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی ایران

pdf_icon

حزب اللهی، مهدی

کتابخانه مدرسه، مرکز یادگیری

pdf_icon

حسن‌زاده، محمد

بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه ای استفاده شده در بیان انوع پرسشها در بین دانش آموزان دبیرستانی استعداد درخشان 

pdf_icon

حسینی، مهدی

چالش‏های کتابخانه‏ های آموزشگاهی در ایران

pdf_icon
حسینی، وجیهه

بررسي و شناسايي سوال هاي پژوهشي كتابهاي درسي و شناسايي كتابهاي غيردرسي (مرجع و غير مرجع) جهت پاسخگويي به آنها

pdf_icon

حسینی، وجیهه

تحلیل استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی کشورهای مختلف در پیوند با نظام آموزشی آنها با هدف ارائه رهنمودهایی برای تدوین استانداردهای کتابخانه‏ های آموزشگاهی در ایرا‏ن

pdf_icon

خادمی زاده، شهناز

مادر قصه‌گو کیست؟ طراحی الگویی به‌منظور افزایش تفکر خلاق در کودکان با تأکید بر نقش قصه‌گویی مادران و مربیا ن آموزش و پرورش

pdf_icon

خراسانچی، مهرناز

فهرستنویسی و رده بندی کتابهای کودکان ونوجوانان

pdf_icon

خسروی، عبدالرسول

کتابخانه های کلاسی و کارکردهای آن در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان

pdf_icon

دادخواه، نیره

تحلیل استانداردهای کتابخانه‎ های آموزشگاهی کشورهای مختلف در پیوند با نظام آموزشی آنها با هدف ارائه رهنمودهایی برای تدوین استانداردهای کتابخانه‏ های آموزشگاهی در ایرا‏ن

pdf_icon

دانش، فرشید

تعامل کتابخانه های آموزشگاهی و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: موانع و دستاوردها

pdf_icon

دخت عصمتی، محدثه

بررسی رفتار اطلاع يابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن

pdf_icon

دهقان‏زاده، ارغوان

کتابخانۀ دبستـان مجتمع آموزشی المهـدي‏: یک تجـربۀ موفق محـلـی در شهر مشهد

pdf_icon

دیانی، محمد حسین

استقبال از دانش در پرتو افزايش جهل محنت زا

pdf_icon

ذوالجناحي، فرشته

تجديد حيات كتابخانه هاي آموزشگاهي ، راهكاري براي ارتقاء سرانه مطالعه دانش آموزان(نوجوانان و جوانان)

pdf_icon

رضوي زاده، ماندانا

نگاهی به پیشینه کتابخانه ‏های آموزشگاهی در ایران

pdf_icon

رقابی، فرنوش

بررسی وضعیت مجموعه‏ سازی کتابخانه های مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران درسال تحصیلی 88-1387

pdf_icon

رهنما، ساناز

تحلیل استانداردهای کتابخانه‎ های آموزشگاهی کشورهای مختلف در پیوند با نظام آموزشی آنها با هدف ارائه رهنمودهایی برای تدوین استانداردهای کتابخانه ‏های آموزشگاهی در ایرا‏ن

pdf_icon

زارع فراشبندی، فیروزه

تحليل محتوای کتاب های درسی دبستان از نظر مفاهيم مربوط به کتاب و کتابخوانی

pdf_icon

زاهدی نوقابی، مهدی

آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی: رویکردی برای پرورش مهارتهای سواد خواندن در مطالعه پرلز

pdf_icon

زاهدي نوقابي، مهدي

وب سايت، منبعي نوين براي کودکان عصر حاضر در کتابخانه ‏هاي آموزشگاهي: بررسي وضعيت وب سايتهاي فارسي کودکان و نوجوانان و نحوه سازماندهي اطلاعات در آنها

pdf_icon

زاهدی، راضیه

تعامل کتابخانه های آموزشگاهی و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: موانع و دستاوردها

pdf_icon

سعیدی رضوانی، محمود

نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی

pdf_icon

سعیدی رضوانی، محمود

یادگیری مادام ‏العمر؛ هوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی

pdf_icon

سلیمان‏ زاده، نیره

تعامل کتابخانه های آموزشگاهی و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: موانع و دستاوردها

pdf_icon

سیدقطبی، مهدی

شناسایی، انتخاب و معرفی كتابهاي مناسب كمك درسي براي درسهاي علوم تجربي سالهاي اول تا پنجم دبستان

pdf_icon

شريف مقدم، هادی

ساختمان کتابخانه‌‌های مدارس: ویژگی‌ها و الگوها

pdf_icon

شریف، عاطفه

مطالعه تعامل میان کتابخانه های آموزشگاهی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ارائه الگوی همکاری

pdf_icon

صابری، مريم

بررسی رفتار اطلاع يابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن

pdf_icon

صنعت‏ جو، اعظم

شناسایی، انتخاب و معرفی كتابهاي مناسب كمك درسي براي درسهاي علوم تجربي سالهاي اول تا پنجم دبستان

pdf_icon

صنعت‏ جو، اعظم

ضرورت‏ها و راهكارهاي عملي براي تأسيس انجمن كتابداري آموزشگاهي ايران

pdf_icon

ضیایی، ثریا

کتابخانه ‏های آموزشگاهی: ضرورت‏ها، چالش‏ها و فرصت‏ها (با استفاده از تجارب بین ‏المللی)

pdf_icon

طالبان، شيده

مسيرياب: وسيله‏اي براي پيوند بين منابع کتابخانه و برنامه ‏هاي درسي

pdf_icon

طاهری، فرزانه

فضای مجازی: تعامل کتابدار، معلم و مروج برای ترویج خواندن

pdf_icon

عرفانی، لیا

مطالعه تعامل میان کتابخانه های آموزشگاهی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ارائه الگوی همکاری

pdf_icon

عيني، اكرم

طرح سلمان (سواد اطلاعاتی دانش‏آموزان جمهوری اسلامی ایران): الگويي براي آموزش سواد اطلاعاتي در چشم‏ انداز بيست ‏سالۀ آموزش و پرورش

pdf_icon

غلامی، محمد

تعامل کتابخانه های آموزشگاهی و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: موانع و دستاوردها

pdf_icon

فاضلی، نگار

بررسی تاثیر استفاده از منابع کمک آموزشی بر یادگیری مبحث دستگاه عصبی و اندام های حسی از کتاب علوم تجربی پنجم دبستان در دانش آموزان کلاس پنجم نوبت دوم مدرسه معصومه اصفهان بر اساس الگوی یادگیری بلوم

pdf_icon

فتاحی، رحمت‏ الله

بررسی رفتار اطلاع‏‏ يابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن

pdf_icon

فخاري، احمدرضا

بررسي كيفيت همكاري بين معلمان و كتابداران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

pdf_icon

قاسمي، علي حسين

مسيرياب: وسيله‏اي براي پيوند بين منابع کتابخانه و برنامه ‏هاي درسي

pdf_icon

قلم باز، سپیده

مادر قصه‌گو کیست؟ طراحی الگویی به‌منظور افزایش تفکر خلاق در کودکان با تأکید بر نقش قصه‌گویی مادران و مربیا ن آموزش و پرورش

pdf_icon

قلم باز، سودابه

مادر قصه‌گو کیست؟ طراحی الگویی به‌منظور افزایش تفکر خلاق در کودکان با تأکید بر نقش قصه‌گویی مادران و مربیا ن آ موزش و پرورش

pdf_icon

کاوه‏ باغبادرانی، فریبا

تحليل محتوای کتاب های درسی دبستان از نظر مفاهيم مربوط به کتاب و کتابخوانی

pdf_icon

کیانی، حسن

جایگاه کتابخانه های آموزشگاهی در نظام آموزش و پرورش کشور: توجه و بازبینی استاندارد های ملی و بین المللی در جهت ارتقای نقش مشارکتی آنها در فرآیند آموزش و یادگیری

pdf_icon

محبوب، سيامک

بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه‌ای استفاده شده در بیان انوع پرسشها در بین دانش‌آموزان دبیرستانی استعداد درخشان

pdf_icon

محمدزاده، لیلا

یادگیری مادام‏العمر؛ هوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی

pdf_icon

محمدی‏ چابکی، رضا

کتابخانه های کلاسی و کارکردهای آن در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان

pdf_icon

مدیرامانی، پروانه

کتابخانۀ دبستـان مجتمع آموزشی المهـدي‏: یک تجـربۀ موفق محـلـی در شهر مشهد

pdf_icon

مقرونی، مرضیه

کتابخانۀ دبستـان مجتمع آموزشی المهـدي‏: یک تجـربۀ موفق محـلـی در شهر مشهد

pdf_icon

مکتبی‏ فرد، ليلا

نقش کتاب‏های داستان در شکل ‏گيری مهارت‏های تفکر انتقادی در دانش ‏آموزان

pdf_icon

موحدی ‌پور، نسیم

فضای مجازی: تعامل کتابدار، معلم و مروج برای ترویج خواندن

pdf_icon

موسوی‏ چلک، افشین

جایگاه کتابداران در آموزش و پرورش : نگاهی به مسائل و مشكلات درون سازمانی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی ایران

pdf_icon

موسوی زادگان، صبرا

بررسی تاثیر استفاده از منابع کمک آموزشی بر یادگیری مبحث دستگاه عصبی و اندام های حسی از کتاب علوم تجربی پنجم دبستان در دانش آموزان کلاس پنجم نوبت دوم مدرسه معصومه اصفهان بر اساس الگوی یادگیری بلوم pdf_icon

میرحسینی، ناهید بیگم

مطالعۀ تطبیقی تحول در نظام‏های آموزش و پرورش جهان و نقش نوین کتابداران و کتابخانه‏ های مدارس در روند ایجاد اصلاحات آموزشی جدید

pdf_icon

میرزاپور طومارآغاج، زیبا

بررسی میزان رضایتمندی اعضای کتابخانه کودکان ونوجوانان خانه کتابدار در مقطع راهنمایی از کتابخانه های آموزشگاهی محل تحصیل در سال تحصیلی 88-87

pdf_icon

نادری، محمد رامین

آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی: رویکردی برای پرورش مهارتهای سواد خواندن در مطالعه پرلز

pdf_icon

نوروزی، سوسن

بررسی وضعیت مجموعه‏ سازی کتابخانه های مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران درسال تحصیلی 88-1387

pdf_icon

 وثوقي، مرجان

 ايجاد روحيه تفكر تحليلي در درك مفاهيم متون زبان انگليسي به مدد آموزشهاي غير رسمي كتابخانه ه‎اي بي‎نياز از آموزشگر

pdf_icon

های‏ کوک، جان

 کتابخانه ‏های آموزشگاهی: ضرورت‏ها، چالش‏ها و فرصت‏ها (با استفاده از تجارب بین ‏المللی)

pdf_icon

همتیان، فرزانه

تعامل کتابخانه های آموزشگاهی و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: موانع و دستاوردها

pdf_icon

هويدایی، فاطمه

فهرستنویسی و رده بندی کتابهای کودکان ونوجوانان

pdf_icon

یعقوب ‏پورنرگسی، طاهره

نقش کتابداران در آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان با تاکید بر سواد اطلاعاتی

pdf_icon

12699 :تعداد دفعات بازید

تاریخ آخرین بروز رسانی : دوشنبه 3 آذر 1393پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1393/9/3)

شهر: مشهد   ماه: آذر    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:47
طلوع آفتاب
 06:17
اذان ظهر
 11:18
غروب آفتاب
 16:19
اذان مغرب
 16:40
نیمه شب
 22:33
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:نظرسنجی

نظر شما درباره مطالب سایت چیست؟

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 122
نظرات: 0


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.